Informacja o dofinansowaniu

Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Lider Projektu, Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm realizuje projekt „PRZEZ NAUKĘ I ZABAWĘ DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI- RODZINNE CENTRUM INTEGRACYJNE LUBAWA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, Numer umowy POPW.01.03.02-28-0016/17-00, Dofinansowanie: 14.049.270,00 PLN

Informacja o dofinansowaniu

Konsorcjum: Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Lider Projektu, Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane, Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm realizuje projekt „Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, Numer umowy POPW.01.03.02-28-0009/20-00, Dofinansowanie: 10.154.000,00 PLN

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o otrzymaniu dofinansowania w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr POPW.01.05.00-28-0189/20-00 o dofinansowanie Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane.