Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w Lubawie, ul. Kopernika 65 działa na terytorium Polski od 31.08.2015 roku. Podstawą działania podmiotu jest umowa Spółki oraz wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonany w dniu 31.08.2015 roku pod nr KRS: 0000570552, Nr Regon 362349771, Nr NIP 7441812305, PKD 4120Z. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Kapitał zakładowy wynosi 500.000,00 zł i dzieli się na 5.000 udziałów. Wszystkie udziały zostały wniesione przez jednego wspólnika Zdzisława Wierzbowskiego.

Przedmiotem działania Spółki są m.in. :

  1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
  2. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
  3. Roboty związane z budową dróg.
  4. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
  5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. jest polską, rodzinną firmą działającą na lokalnym rynku od 2015 roku. Spółkę cechuje stabilność, jakość oraz terminowość realizacji prac budowlanych. Elastycznie i dynamicznie reaguje na potrzeby klientów. LPB Sp. z o.o. nastawiona jest na zrównoważony i stały rozwój. Strategia firmy budowana  jest na wartościach takich jak rzetelność, szacunek, wysokie kompetencje i współpraca.

Inwestycje:

Lidzbark ul. Jeleńska 37 Nowe Miasto Lubawskie ul.Sadowa 5d