Konsorcjum: 
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur – Lider Projektu

Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm 

 realizuje projekt

„Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia

Numer umowy: POPW.01.03.02-28-0009/20-00

Wartość projektu: 17 926 020,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10.154.000,00 PLN

Dofinansowanie: 10.154.000,00 PLN

Cel projektu: Głównym celem projektu jest stworzenie sieciowego produktu – Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA.

Planowane efekty: Rozwój działalności gospodarczej i wzrost Konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego przez całe Konsorcjum,

integracja działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, 

tworzenie miejsc pracy,

aktywizacja społeczno-gospodarcza.